Què és Tarraco Viva?

Objectius:

Els objectius que ens proposàvem en ‘organitzar les jornades van ser, per ordre d’importància :

I

Divulgar el coneixement de la història antiga i ser capaços de posar a disposició del gran públic eines de reflexió sobre el passat històric. No n’hi ha prou amb conservar i estudiar el Patrimoni Històric. Sense la divulgació i democratització del coneixement històric que ens proporciona aquest patrimoni perquè es perd una gran part del valor cultural i social del mateix. Història per a tothom! podria ser un lema de les jornades. La divulgació històrica és el veritable eix central de totes les jornades, per sobre d’altres objectius

II

Sensibilitzar els ciutadans de Tarragona i els visitants, vers la importància de la conservació del Patrimoni Històric. Perquè el patrimoni Històric sigui realment de tothom, fa falta dedicar esforços (personal tècnic) i mitjans econòmics (pressupostos). Aquests mitjans (humans i econòmics) només s’aconsegueixen amb una pressió ciutadana que, mitjançant la sensibilització, demani atenció, per part dels poders públics (i institucions privades) sobre la conveniència d’invertir en conservació i investigació.

III

Crear un producte cultural de gran qualitat per generar turisme cultural relacionat amb el patrimoni històric. Per això els criteris de programació i de comunicació de les jornades es van estudiar amb detall i es programen les activitats en funció d’aquests criteris i no d’altres aliens a la pròpia organització.

IV

Facilitar un espai de participació dels ciutadans de Tarragona en la gestió del Patrimoni Històric com a impulsors i realitzadors de propostes actives. Les jornades serveixen també per a que els ciutadans sense vinculació professional amb el patrimoni històric, puguin fer sentir la seva veu i la seva voluntat de participació en la gestió del patrimoni.

V

Crear un marc per la trobada de gestors de museus, jaciments arqueològics, conjunts monumentals i centres d’interpretació del patrimoni històric romà d’Europa i d’altres països (especialment països del nord d’Àfrica). Precisament les jornades Tàrraco Viva s’estan consolidant com a referència internacional en l’àmbit de la divulgació història. Sigui per la fira de museus (Roma als museus del món), sigui a la fira Fòrum Tàrraco (dedicada a entitats de gestió de patrimoni), són cada vegada més nombroses les persones (professionals de la gestió del patrimoni, principalment) que s’acosten a les jornades per a conèixer les diferents propostes de divulgació històrica que s’ofereixen durant les mateixes.

VI

Potenciar la creació de grups de reenacment, living historyi arqueologia experimental amb l’objectiu de divulgar millor el passat històric. A Tarragona s’han creat 8 grups d’aquest tipus, gràcies a les jornades Tàrraco Viva i són molt importants els grups europeus que cada any participen a les jornades.

VII

Potenciar i estimular l’interès per la història en els col·lectius escolars, per tal que siguin, en el futur, ciutadans amb la idea del valor cultural i, per tant, humà, del patrimoni històric.

L'ORÍGEN

Les jornades Tarraco Viva comencen a organitzar-se l’any 1999, (encara que hi va haver una edició pròleg l’any anterior) amb motiu d’una sèrie d’actes que pretenien donar suport ciutadà a la candidatura de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L’èxit de les jornades ens va fer veure la necessitat de plantejar-nos la seva celebració anual, amb independència de la candidatura. Efectivament, un cop declarat patrimoni mundial, les jornades van seguir organitzant-se i cada cop amb més acceptació i participació de públic, tan local com nacional i internacional.

Criteris de programació del festival

La selecció de les activitats es fa en funció dels objectius generals.

La divulgació històrica és l'únic valor fonamental per al programa.

La programació es desenvolupa en espais monumentals o arqueològics relacionats amb l'època romana. No s'utilitzen espais festius tradicionals ni comercials.

El festival pretén apropar el públic a la realitat històrica de Tarragona; per a fer-ho no es guarneixen ni decoren els espais ni els carrers. Es mostra la ciutat tal i com és, o millor dit, tal i com ha arribat a ser.

Es prioritza el valor didàctic de les propostes d'activitats, per sobre del seu valor escènic. Tàrraco Viva no és un festival d'arts escèniques.

A la programació s'intenta potenciar la producció pròpia d'activitats fetes, especialment per al festival.

Es valora positivament la no utilització de recursos aliens a la divulgació didàctica, com podrien ser elements del folklore local o creacions artístiques inspirades en l'antiguitat romana (obres de teatre, cinema…)