UN EXÈRCIT DIFERENT

Comparteix aquest post

Les successives adaptacions a la situació de crisi del segle III dC, les reformes dels emperadors Dioclecià i Constantí i la incorporació de pobles bàrbars a les files de les legions van donar com a resultat un exèrcit radicalment diferent del de l’època altimperial. A partir de l’explicació de la indumentària, de l’equipament i de l’armament, descobrirem el com i el perquè de tots aquests canvis. Reproduirem també diferents moviments militars de defensa i d’atac utilitzats en aquesta època, com ara l’atac en forma de tascó i la maniobra defensiva en fulcum.

altres posts