UN ALTAR PER ALS DÉUS LARS

Comparteix aquest post

Totes les cases romanes, incloses les insulae, disposaven d’un lararium o petit altar sagrat, responsabilitat del pater família, on es duien a terme ofrenes i oracions als déus protectors de la llar (lars) i es recordava els difunts, especialment aquells que havien passat a formar part de l’elenc dels déus manes de la família.

En aquest taller podràs elaborar un lararium en fusta gravada a làser amb una il·lustració de la representació més habitual que trobem als lararia romans, alhora que t’expliquem alguns dels rituals que es feien davant d’aquests altars.

altres posts