TÀRRACO, CAPITAL PROVINCIAL

Comparteix aquest post

Un cop a l’any tenia lloc a Tàrraco una extraordinària assemblea (concilium provinciae Hispaniae citerioris) amb delegats arribats de tots els municipis i colònies de la província. S’hi celebraven les festes de culte imperial, i per a això s’elegia un flamen o gran sacerdot amb mandat anual. L’assemblea anual era el lloc on es podia conèixer i ser conegut, un mecanisme de promoció que garantia a Roma el compromís dels notables en el govern de la província. Disposaven per a això d’un recinte de cerimònies de dimensions colossals on s’alineaven les estàtues dels flàmens i dels grans personatges. Era el locus celeberrimus, el lloc de més fama, el més freqüentat.

altres posts