SVBVRBIVM

Comparteix aquest post

Quan parlem de la zona extramurs de Tàrraco, generalment pensem en la Necròpolis situada al costat del riu Francolí. En part tenim raó, perquè a partir del segle iii dC va esdevenir un gran cementeri relacionat amb el culte als tres màrtirs de la ciutat, sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi, morts a l’amfiteatre de Tàrraco el 21 de gener de l’any 259 i enterrats (segons la tradició) en aquell indret. Però si pensem en el suburbi de Tàrraco la percepció canvia. L’assentament en aquella zona va començar molt temps abans, concretament en època republicana. De mica en mica es van anar construint edificis relacionats amb la zona portuària i que van comportar l’aparició de domus i instal·lacions industrials que van acabar formant un barri més enllà de les muralles. Els primers signes d’abandonament que s’han trobat d’aquesta àrea fora de les muralles són del segle III dC.

altres posts