PODER, LUXE I SUMPTUOSITAT

Comparteix aquest post

Entre les troballes més interessants exhumades en qualsevol excavació arqueològica hi ha els objectes de bronze. Entre altres coses perquè aquests metalls eren fosos i reutilitzats repetidament. Aquesta producció, que apareix en percentatges reduïts, sovint fragmentats, erosionats i plens de concrecions, és de gran interès, ja que va ocupar un lloc preeminent dins de l’utillatge domèstic. Aquesta quotidianitat ens evidencia, alhora, una realitat cultural i social complexa, plenament integrada en els circuits comercials i de convenció.

Amb aquesta xerrada us mostrarem diferents exemples del mobiliari i de l’instrumentum domesticum recuperats en diferents jaciments de l’ager tarraconensis, i entre aquests, també els de la vil·la romana de la Llosa.

altres posts