PIRATES!

Comparteix aquest post

Al mar Mediterrani la pirateria ha estat tan antiga com la mateixa navegació, i en cada època ha tingut diferents protagonistes. Repassarem històries de pirates des d’Homer fins a l’Imperi Romà, les raons de la seva existència, les seves maneres d’operar i les grans mesures d’Estat preses per sufocar-la, com ara la famosíssima campanya del general romà Pompeu per tot el Mediterrani l’estiu de l’any 76 aC.

altres posts