LAPIS SPECULARIS

Comparteix aquest post

Entre les explotacions mineres dels romans a Hispània, una de les produccions més significatives seria la mineria del lapis specularis, un recurs miner que es troba sota terra, en vetes geològiques de vidres de guix transparents, i que era utilitzat en època romana, entre altres usos, per a l’envidrament de les cases. Encara que aquest mineral també s’extreia d’altres províncies de l’Imperi, era a la Hispània Citerior Tarraconense on s’obtenia el millor lapis specularis, tant en qualitat com en quantitat. Actualment, en aquestes impressionants explotacions s’hi du a terme una investigació que ha permès reconèixer la magnitud d’aquest patrimoni i donar valor a algunes de les antigues mines romans, que avui poden ser visitades pel públic.

altres posts