GRAVADES A LA PEDRA

Comparteix aquest post

Els epitafis de Tàrraco ens descobreixen dones de tots els grups socials, homenatjades pels seus familiars, amistats o organismes oficials de la seva ciutat, i ens acosten al coneixement d’una part de la societat femenina. Hi podem apreciar els rols de gènere que els van adjudicar a les seves tombes i el lloc que van ocupar en la seva societat, com a sacerdotesses, llibertes o esclaves. La pertinença al grup social determinava el tipus d’homenatge fúnebre a la difunta: mentre que les dedicatòries fetes pels estrats mitjans i inferiors de la societat es caracteritzen per la seva expressió més sincera i directa, les inscripcions de dones de més categoria social influeixen més en la propaganda d’un model convencional femení que definia amb orgull els homes de la seva família.

altres posts