GENT DE TÀRRACO AL CIRC

Comparteix aquest post

El gran nombre d’inscripcions trobades al llarg de la història arqueològica de Tàrraco ens han aportat molta informació sobre les persones que hi van viure. Sabem qui eren, d’on venien, a què es dedicaven o la seva edat i condició social, i això ens els fa més propers. Formen part d’aquells ciutadans de la Colonia Ivlia Vrbs Trivmphalis Tarraco que van deixar empremta en la nostra memòria històrica. Rendim homenatge a personatges com l’educador Hippolyto, l’esclava Castellana, l’auriga Eutyches o la petita Herenniae, morta als sis anys, entre altres. En una mena de viatge en el temps, retornaran per poder explicar les seves històries de viva veu.

altres posts