ELS ÚLTIMS LEGIONARIS

Comparteix aquest post

L’exèrcit tardoromà sembla, a primera vista, radicalment diferent de l’exèrcit romà altimperial, el qual tots tenim present com l’exèrcit romà per excel·lència. És el resultat de les successives adaptacions a la situació de crisi constant del segle III dC i de les reformes dels emperadors Dioclecià i Constantí, al segle IV. Descobrirem el com i el perquè de tots aquests canvis, a partir de l’explicació de la indumentària, l’equipament i l’armament dels seus soldats. I també reproduirem diferents moviments militars de defensa i d’atac utilitzats en aquesta època, com ara l’atac en forma de tascó i la maniobra defensiva en fulcum.

altres posts