ELS FONS ROMANS DEL MUSEU SALVADOR VILASECA

Comparteix aquest post

Els actuals fons del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (inaugurat el 1984) s’han format a partir de les antigues sèries del Museu Municipal de Reus (creat el 1933), de l’extraordinària col·lecció del metge i prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975), de les excavacions i prospeccions portades a terme pel mateix museu i per diferents particulars i dels dipòsits de les intervencions oficials endegades pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat. S’hi conserven materials que abasten des del paleolític inferior fins a mitjan segle XVII i que procedeixen quasi exclusivament de jaciments situats a les comarques i al litoral de la demarcació provincial, amb destacables objectes recuperats en múltiples vil·les romanes de l’ager Tarraconensis.

altres posts