CAMPAMENT LEGIONARI

Comparteix aquest post

Lluny de les habituals escenes bèl·liques, la visita a un campament legionari ajuda a entendre com era la vida diària d’un soldat romà. La major part del temps transcorria als barracons o a les tendes del seu campament. Després d’efectuar molts i diversos serveis (guàrdia, entrenament, obres de reparació, serveis administratius, etc.), gaudien d’un cert temps lliure que podien utilitzar per fer el menjar, netejar la roba i l’armament, jugar amb els seus companys o escriure cartes a la família i els amics, els quals, molt sovint, estaven a milers de quilòmetres de distància. Probablement trobaràs algun legionari amb qui podràs conversar.

altres posts