ARTES ET ARTIFICES

Comparteix aquest post

Deia Plini el Vell que les arts eren la capacitat dels homes de crear coses noves que no existien en la naturalesa. Parlarem de la mimesi, la capacitat de pintors i escultors de reproduir la realitat de manera espectacular. I també dels artesans capaços de crear tota mena d’objectes i instruments sobre qualsevol material. Eren els artifices artium, els mestres de les arts.

altres posts