ARTIFEX

Comparteix aquest post

La creació de rèpliques arqueològiques rigoroses a partir d’originals trobats en excavacions ofereix grans oportunitats per a la divulgació del patrimoni i, també, per al gaudi de la contemplació. Aquest és un espai destinat als artesans dedicats a aquesta especialitat, que, a més, faran demostracions pràctiques de fabricació d’objectes i de tractament de materials. Una oportunitat, també, per acostar-nos al món del treball preindustrial.

altres posts